Το NED χρηματοδότησε με περισσότερα από ένα εκατομμύρια 600.000 δολάρια για αποσταθεροποιητικές ενέργειες στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια του 2016

Η Βουλή διάβασε ένα άρθρο στην ενότητα Los Mazazos όπου αναφέρονται αναλυτικά τα κεφάλαια που έστειλε το NED για τη χρηματοδότηση των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων, πραξικοπήματα, ψυχολογικό πόλεμο και οικονομικό πόλεμο κατά της Βενεζουέλας.

NED

Ο βουλευτής από το Μπλοκ της Πατρίδας, Diosdado Cabello, ανέφερε αυτή την τετάρτη ότι το National Endowment forDemocracy (NED), χρηματοδότησε με 1 εκατομμύριο 611 χιλιάδες 637 αμερικάνικα δολάρια, αποσταθεροποιητικές ενέργειες στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια του 2016.

«Για το έτος 2016, τα κεφάλαια που στάλθηκαν από το NED για τη χρηματοδότηση αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων, πραξικοπήματα, ψυχολογικό πόλεμο και οικονομικού πολέμο εναντίον της Βενεζουέλας, ήταν ένα εκατομμύριο 611 χιλιάδες 637 δολάρια, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση στις μεταφορές χρημάτων σε τρομοκρατικές οργανώσεις από μέρος του NED«, είπε ο βουλευτής στο πρόγραμμα Con el Mazo Dando.

Ο Cabello όταν διάβασε τις πληροφορίες που παρέχονται από έναν Πατριωτικό συνεργάτη, στην ενότητα Los Mazazos, είπε ότι το NED επίσης επένδυσε το ποσό των 5 εκατομμύρια 612 χιλιάδες 16 δολάρια για να αναπτύξουν δραστηριότητες στην Κούβα.

Το άρθρο του Πατριωτικού Συνεργάτη εξηγεί ότι το NED, που αποτελεί ένα βραχίονα της CIA που «δημιουργήθηκε για να καταστρέψει προοδευτικές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής», έχει χρηματοδοτήσει έναν καλό αριθμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη Βενεζουέλα.

«Στη Βενεζουέλα είναι μεγάλη η λίστα των ΜΚΟ που έχουν λάβει μεγάλες επιταγές από το ίδρυμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των: Sumate, Cedice, Un Mundo Sin Mordaza, Espacio Publico, Forma, TransparenciaVenezuela, Foro Penal Venezolano, Instituto de Prensa y Sociedad (Ypis), μεταξύ άλλων«, εξηγείται στο άρθρο.

Οι Βενεζουελάνικες ΜΚΟ, συνεχίζει ο Cabello, έστειλε μία επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Luis Almagro, για «να παρέμβει στη Βενεζουέλα, αλλιώς δεν υπάρχει πληρωμή το 2017″.

logo

NED financió con más de un millón 600 mil dólares acciones desestabilizadoras en Venezuela durante 2016

 El Parlamentario dio lectura a un informe en la sección Los Mazazos que detalla que los fondos fueron enviados por la NED para financiar actividades golpistas, desestabilizadoras, de guerra psicológica y de guerra económica contra Venezuela

El diputado por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, informó este miércoles que la National Endowment for Democracy (NED), financió con 1 millón 611 mil 637 dólares acciones desestabilizadoras en Venezuela durante el año 2016.

“Para el año 2016, los fondos enviados por la NED para financiar actividades golpistas, desestabilizadoras, de guerra psicológica y de guerra económica contra Venezuela, fue de 1 millón 611 mil 637 dólares, ocupando el segundo lugar de transferencias de dinero a organizaciones terroristas por parte de la NED”, indicó el parlamentario en el programa Con el Mazo Dando.

Cabello al dar lectura a una información aportada por un Patriota Cooperante, en la sección Los Mazazos, señaló que la NED también invirtió la cantidad con 5 millones 612 mil 16 dólares para desarrollar actividades en Cuba.

El informe del patriota Cooperante explica que la NED, que es un brazo de la CIA que “fue creada para derrocar a los gobiernos progresistas en América Latina”, ha financiado una buena cantidad de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en Venezuela.

“En Venezuela es extensa la lista de las ONG que han recibido sus cheques gordos por parte de esta fundación, entre ellos: Sumate, Cedice, Un Mundo Sin Mordaza, Espacio Público, Forma, Transparencia Venezuela, Foro Penal Venezolano, Instituto de Prensa y Sociedad (Ypis), entre otros”, detalla el reporte.

Las ONG venezolanas, prosigue leyendo Cabello, le envían una carta al secretario general de la Organización de estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “para que intervenga a Venezuela, de lo contrario no cobran en el año 2017”.

grecia.embajada.gob.ve