Μεξικό: Κάλεσμα για την Ιδρυτική Συνέλευση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης του Μεξικού

Η ανακοίνωση δησιεύτηκε στις 2 Απρίλη και βρίσκεται εδώ.

Κάλεσμα για τη Ιδρυτική Συνέλευση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης για το Μεξικό

aspida.jpg

Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο

Κάλεσμα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ε΄ Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI) στη δεύτερη φάση του, που έλαβε χώρα τις μέρες 29, 30, 31 Δεκέμβρη 2016 και 1 Γενάρη 2017, συμφώνησε:

ΠΡΩΤΟΝ: «… [να ορίσει] ένα Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης με εκπροσώπους άντρες και γυναίκες από κάθε έναν από τους λαούς, τις φυλές και τις εθνότητες που το απαρτίζουν. Και αυτό το Συμβούλιο προτίθεται να κυβερνήσει τη χώρα. Και θα έχει ως φωνή μια ιθαγενή γυναίκα από το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI), μια γυναίκα με ιθαγενική καταγωγή και κουλτούρα.  Θα έχει δηλαδή εκπρόσωπο μια γυναίκα ιθαγενή του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου που θα είναι ανεξάρτητη υποψήφια για την προεδρία του Μεξικού στις εκλογές του 2018…»

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: «… [να καλέσει] τους ιθαγενείς λαούς αυτής της χώρας, τις συλλογικότητες της Έκτης, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τα μέτωπα και τις επιτροπές αγώνων της υπαίθρου και των πόλεων, τις κοινότητες των σπουδαστών, των διανοουμένων, των καλλιτεχνών και των επιστημόνων, την μη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και όλους τους ανθρώπους με καλή καρδιά να συσπειρωθούμε και να περάσουμε στην επίθεση. Να αποδιαρθρώσουμε την εξουσία των από πάνω και να ανασυνταχθούμε, από τα κάτω και αριστερά, όχι πια μόνο ως λαοί αλλά ως χώρα. Να ενωθούμε σε μια και μόνη οργάνωση στην οποία η αξιοπρέπεια να είναι η τελευταία μας λέξη και η πρώτη μας πράξη […] για να οργανωθούμε και να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, για να μην φοβόμαστε να οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας και να σπείρουμε πάνω στα ερείπια που αφήνει ο καπιταλισμός…».

ΤΡΙΤΟΝ: «… [να συγκαλέσει] την ιδρυτική συνέλευση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης του Μεξικού, το Μάη του 2017.  Από αυτή τη στιγμή θ’ αρχίσουμε να στήνουμε γέφυρες με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες της κοινωνίας των πολιτών, τα μέσα  επικοινωνίας και τους ιθαγενείς λαούς για να κάνουμε να σειστούν τα έγκατα της γης, για να νικήσουμε το φόβο και να ανακτήσουμε αυτό που ανήκει στην ανθρωπότητα, στη γη και τους λαούς· για την ανάκτηση των καταπατημένων και κατεστραμμένων εδαφών· για την επιστροφή των αγνοουμένων της χώρας· για την ελευθερία όλων των πολιτικών κρατουμένων· για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για τους δολοφονημένους· για την αξιοπρέπεια της υπαίθρου και της πόλης […] κάνοντας την αξιοπρέπεια επίκεντρο ενός νέου κόσμου».

Σε συνέχεια των παραπάνω συμφωνηθέντων ΚΑΛΟΥΜΕ τις διοικούντες, αντιπροσώπους, απεσταλμένους και επιτρόπους που έχουν οριστεί από τους ιθαγενικούς λαούς, τις εθνότητες, τις φυλές, τις γειτονιές, τις κοινότητες και τις οργανώσεις που απαρτίζουν το CNI για να εγκαινιάσουμε την:

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Μάη του τρέχοντος έτους στις εγκαταστάσεις του Ιθαγενικού Κέντρου Ολιστικής Κατάρτισης-Πανεπιστήμιο της Γης (CIDECI-UniTierra) στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ δε λας Κάσας, πολιτεία της Τσιάπας, ζαπατιστικό έδαφος, σύμφωνα με το παρακάτω:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

26 Μάη:

 1. Άφιξη στο CIDECI και αυτοπρόσωπη εγγραφή των επιτρόπων, διοικήσεων, αντιπροσώπων, απεσταλμένων, τύπο και προσκεκλημένων της Συντονιστικής Επιτροπής του CNI.
 2. Παραδοσιακό τελετουργικό.

27 Μάη:

 1. Εγκαινιασμός και έναρξη των εργασιών της Ιδρυτικής Συνέλευσης του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης του Μεξικού.
 2. Ομάδες εργασίας που θα ακολουθούν τους ακόλουθους άξονες:

            i.            Στόχοι και στρατηγικές του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης.

            ii.            Λειτουργία και οργάνωση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης.

            iii.            Σχέσεις του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης με άλλους τομείς της κοινωνίας των πολιτών.

            iv.            Ορισμός της Εκπροσώπου του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης.

28 Μάη

 1. Ιδρυτική Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης του Μεξικού και ανάληψη καθηκόντων των μελών του.
 2. Συζήτηση και έγκριση συμφωνιών, αποφάσεων και διακηρύξεων.
 3. Κλείσιμο της Συνέλευσης.
 • Ο ορισμός επιτρόπων που θα συμμετάσχουν στο Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τους άξονες που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος Καλέσματος και στις περιοχές που εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, με τη διευκρίνηση ότι στην περίπτωση που υπάρχουν ενστάσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες περιοχές ή αναγκαιότητα να γίνουν διορθώσεις, ή ακόμη και αλλαγή κάποιας από αυτές αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν επικοινωνίας με το Συντονιστικό του CNI.
 • Η πρότερη εγγραφή ιθαγενών απεσταλμένων μπορεί να γίνει με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του CNI: catedrajuanchavez@congresonacionalindigena.org
 • Μπορούν να συμμετάσχουν ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ όσοι και όσες λάβουν ρητή πρόσκληση από το Συντονιστικό του CNI ή τον EZLN.
 • Τα μέλη της Εθνικής και Διεθνούς Έκτης που επιθυμούν να συμπεριληφθούν ως συμμετέχοντες παρατηρητές οφείλουν να εγγραφούν εκ των προτέρων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cni20aniversario@ezln.org.mx.

Με εκτίμηση,

Μάρτης 2017

Για την Ολιστική Ανασύνταξη των Λαών μας

Ποτέ Πια ένα Μεξικό Χωρίς Εμάς

Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο

Εθνικοαπελευθερωτικός Ζαπατιστικός Στρατός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΝ 1Η ΓΕΝΑΡΗ 2017.

Το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης (CIG) θα αποτελείται από δυο επιτρόπους, κατά προτίμηση άντρα και γυναίκα, από κάθε μια από τις ιθαγενικές περιοχές που απαρτίζουν το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (CNI) οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, με την εξαίρεση των λαών που κατοικούν στις Μητροπολιτικές Ζώνες του Μεξικού και της Γουαδαλαχάρα, στην περίπτωση των οποίων θα οριστεί ένας επίτροπος από κάθε λαό.

Οι επίτροποι θα οριστούν με συνδιαμόρφωση από τη συνέλευση του λαού τους ή σε συμφωνία με τα ήθη και τα έθιμα κάθε λαού. Οι επίτροποι οφείλουν να διαθέτουν εγγράφως τη σχετική πράξη

Όσοι προταθούν ως επίτροποι οφείλουν να υπακούν τη θέληση του λαού που τους όρισε και τη θέληση της συνέλευσης του CNI, να εργάζονται ακολουθώντας τις εφτά αρχές του CNI και με συλλογικό τρόπο

Όσοι προταθούν για να γίνουν επίτροποι οφείλουν να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να είναι μέλη και να συμμετέχουν στο CNI.
 • Να εφαρμόζουν τις εφτά αρχές του CNI.
 • Να προέρχονται από κάποιο ιθαγενικό λαό.
 • Να γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό του λαού τους και να έχουν αναγνώριση και ηθική εξουσία στην κοινότητά τους.
 • Να προταθούν, οριστούν και νομιμοποιηθούν από Συνέλευση ή από κάποια διαδικασία απόφασης των λαών τους ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμά τους.
 • Να έχουν συντροφεύσει τους λαούς τους στον αγώνα τους και να έχουν μια συνεπή κινηματική πορεία, να γνωρίζουν πώς να καλλιεργούν τη γη, να είναι ταπεινοί, να ακούν και να υπηρετούν τους λαούς τους και να γνωρίζουν τη διαδρομή του CNI.
 • Να είναι αντικαπιταλιστές από τα κάτω και αριστερά.
 1. Η θέση του επιτρόπου είναι κυκλική για χρονική περίοδο που θα αποφασίσει κάθε λαός και είναι ανακλητή σε οποιαδήποτε στιγμή από τη συνέλευση ή τη διαδικασία που όρισε τους επιτρόπους.
 2. Κατά προτίμηση οι επίτροποι πρέπει να οριστούν πριν τη συνέλευση του CNI που έχει προγραμματιστεί για τις 27 και 28 Μάη στο Σαν Κριστόμπαλ δε λας Κάσας κατά την οποία θα συμφωνηθεί η οργάνωση και η λειτουργία των επιτρόπων και του CIG.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΜΑΣ

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΕΝΑ ΜΕΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΙΘΑΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LISTADO DE REGIONES PARA EL

CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Región No. Pueblo- Lengua
Baja California
1 Cucapá
2 Kumiai
Campeche
3 Castellano de Candelaria
4 Chol de Campeche
5 Maya de Campeche
6 Tzeltal de Campeche
Chiapas
7 Castellano de la Costa de Chiapas
8 Chol
9 Mam de Chiapas
10 Tojolabal
11 Tzeltal de la Selva Norte
12 Tzeltal de los Altos de Chiapas
13 Tzeltal Zona Fronteriza
14 Tzotzil de los Altos de Chiapas
15 Tzotzil de la Costa de Chiapas
16 Tzotzil de la Región Centro de Chiapas
17 Lacandón
18 Zoque del Norte de Chiapas
Chihuahua
19 Rarámuri
Ciudad de México
20 Nahua del sur del Distrito Federal
Colima
21 Nahua de Colima
Durango
22 Wixárika de Durango
Guanajuato
23 Chichimeca
Guerrero
24 Afromexicano
25 Mephaa de la Montaña de Guerrero
26 Nahua Centro de Guerrero
27 Nahua Montaña de Guerrero
28 Amuzgo de Xochistlahuaca
29 Ñu Savi de la Costa de Guerrero
30 Ñu Savi de la Montaña de Guerrero
Hidalgo
31 Nahua de Hidalgo
Jalisco
32 Coca
33 Nahua del Sur de Jalisco
34 Tepehuano de Jalisco
35 Wixárika de Jalisco
Estado de México
36 Matlatzinca
37 Nahua del Centro del Estado de Mexico
38 Nahua del Oriente del Estado de Mexico
39 Otomí- Ñatho
40 Otomí- Ñañhú
Michoacán
41 Mazahua
42 Nahua de La Costa de Michoacán
43 Otomí de Michoacán
44 Purépecha
Morelos
45 Nahua de Morelos
Nayarit
46 Náyeri
47 Wixárika de Nayarit
Oaxaca
48 Chinanteco de la Chinantla Alta
49 Chinanteco de la Chinantla Baja
50 Cuicateco
51 Ikoots
52 Mazateco
53 Mixe
54 Ñu Savi de la Costa Chica Oaxaqueña
55 Ñu Savi de la Mixteca Alta Oaxaqueña
56 Ñu Savi de la Mixteca Baja Oaxaqueña
57 Ñu Savi de la Mixteca Media Oaxaqueña
58 Triqui Alta
59 Binnizá de la Sierra Norte
60 Binnizá de la Sierra Sur
61 Binnizá del Istmo
62 Binnizá de Valles Centrales
63 Chontal de Oaxaca
64 Zoque de Chimalapas
Puebla
65 Nahua de la Mixteca Poblana
66 Nahua de la Sierra Norte de Puebla
67 Nahua de los Volcanes Puebla
68 Totonaco de La Sierra Norte de Puebla
Querétaro
69 Otomí- Ñañhú de Amealco y Tolimán
Quintana Roo
70 Maya de Quintana Roo
San Luis Potosí
71 Castellano de Wirikuta
72 Nahua de la Huasteca potosina
Sinaloa
73 Mayo de Sinalóa
Sonora
74 Guarijío
75 Mayo de Sonora
76 Seri
77 Tohono Odham
78 Yaqui
Tabasco
79 Chol
80 Chontal de Tabasco
81 Zoque de Tabasco
Veracruz
82 Nahua de la Huasteca
83 Nahua del sur de Veracruz
84 Nahua de Zongolica
85 Otomí- Ñuhú
86 Popoluca
87 Sayulteco
88 Tepehua del Norte de Veracruz
89 Totonaco de la Costa de Veracruz
90 Totonaco de la Sierra del Totonacapan
Yucatán
91 Maya de Yucatán
Pueblos migrantes
92 Pueblos residentes en el Valle de México
93 Pueblos residentes en Guadalajara

 

athens.indymedia.org

 

Advertisements