Η Βενεζουέλα ενισχύει το μοντέλο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την έγκριση της έκθεσης της 2ης Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης του ΟΗΕ

simaia-venezoyela-5279336

ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας αναδεικνύει και ενισχύει το επιτυχημένο μοντέλο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την έγκριση της 2ης Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης (UPR) στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου του 2017 .

Η Βενεζουέλα υπογραμμίζει την ευρεία αναγνώριση που έλαβε από τη συντριπτική πλειοψηφία των 193 Κρατών-Μελών του ΟΗΕ, που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στην παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης (UPR) που πραγματοποιείται ανά πενταετία .

Την 1η Νοεμβρίου, το 2016, η Βενεζουέλα πραγματοποίησε ένα διαδραστικό διάλογο με 102 χώρες γίνονται διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) συστάσεις προς τη χώρα μας, εκ των οποίων η Βενεζουέλα έκανε δεκτές το 70% από αυτές στο πλαίσιο της κόσμιας συνεργασίας και του πραγματικού διαλόγου μεταξύ των χωρών.

Παρά τον αντισυμβατικό πόλεμο εναντίον της Πατρίδας μας, μέσα από πολύμορφες επιθέσεις στην οικονομία της και εναντίον του πληθυσμού μας, η Κυβέρνηση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, έχει καταφέρει να διατηρήσει, μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας, ένα μη αναστρέψιμη μοντέλο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Μπολιβαριανής Επανάστασης, σημειώνοντας πρόοδο στις πλήρεις εγγυήσεις και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Καλή Διαβίωση.

Η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει, επίσης, υιοθετήσει είκοσι τέσσερεις (24) εθελοντικές δεσμεύσεις, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή αποφασιστικότητα που έχει η Βενεζουέλα με την προώθηση, τις εγγυήσεις, στη συμμόρφωση και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και οι οποίες θα αναθεωρηθούν στον τρίτο κύκλο του UPR, τον Οκτώβριο του 2021 .

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας τιμά αυτή την έκθεση και την ευρεία αναγνώριση των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου του ΟΗΕ για την πρόοδο και την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα, και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους μηχανισμούς του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας ως θεμελιώδη βάση το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της αυτοδιάθεσης των λαών, την αρχή της μη πολιτικής χρήσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων του λαού μας.

Καράκας, 18 Μαρτίου

*******

Venezuela fortalece su modelo de DDHH con adopción de informe del II EPU ante la ONU 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES EXTERIORES

 COMUNICADO

 La República Bolivariana de Venezuela destaca y fortalece su modelo exitoso de Derechos Humanos con la adopción del informe del II Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizado el 16 de marzo de 2017.

Venezuela resalta el amplio reconocimiento recibido por la contundente mayoría de los 193 Estados Miembros de la ONU que participan en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la presentación del Segundo Informe del Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza cada cinco años.

El 01 de noviembre de 2016, Venezuela sostuvo un diálogo interactivo con 102 países que realizaron doscientas setenta y cuatro (274) recomendaciones a nuestro país, de las cuales Venezuela aceptó el 70% de las mismas, en el marco de la cooperación respetuosa y el diálogo genuino entre los países.

A pesar de la guerra no convencional contra nuestra Patria, mediante agresiones multiformes a su economía y contra nuestra población, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros ha logrado preservar, junto al pueblo venezolano, el modelo irreversible de Derechos Humanos de la Revolución Bolivariana, avanzando en las plenas garantías y promoción de los derechos humanos para el Buen Vivir.

El Estado venezolano ha asumido, además, veinticuatro (24) compromisos voluntarios, que demuestran la férrea decisión que tiene Venezuela con la promoción, garantía, cumplimiento y respeto de los derechos humanos, que serán revisados en el III Ciclo del EPU en octubre de 2021.

La República Bolivariana de Venezuela celebra nuestro informe y el reconocimiento amplio de los Estados Miembros de este Consejo de la ONU a nuestros avances y progresos en derechos humanos, así como reafirma nuestro compromiso para seguir cooperando con los mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas, teniendo como base fundamental el respeto a la soberanía de los Estados, la libre determinación de los pueblos, el principio de no utilización política de los derechos humanos y el derecho a vivir en paz para la plena realización de los derechos de nuestro pueblo.

grecia.embajada.gob.ve

Advertisements