Maduro: Οι γυναίκες πρέπει να οδηγήσουν και να χτίσουν τη χώρα

Οι Βενεζουελάνες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της Μπολιβαριανής Επανάστασης, να οδηγήσουν το παρόν και να χτίσουν το μέλλον της χώρας, δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Nicolas Maduro, από το Εθνικό Πάνθεον, όπου βρίσκονται τα ιερά λείψανα των ηρωίδων Matea, Hipólita και Apacuana.

maduro-mujeres

Στην κοινή ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση, ο αρχηγός του κράτους κάλεσε τις γυναίκες – με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας – να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους στο πλαίσιο του μοντέλου ένταξης που οδηγεί η Μπολιβαριανή Επανάσταση.

«Ας είμαστε όλο και περισσότερο μια κυβέρνηση των γυναικών, μια πραγματικά φεμινιστική κυβέρνηση στην καθημερινή πράξη. Πρέπει να τελειοποιήσουμε τα πάντα για να φτάσουμε μέχρι τα σπίτια, για να προωθήσουμε αυτές τις όμορφες αξίες του σεβασμού, της ισότητας στην αγάπη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να βγούμε στην επίθεση, δίνοντας στη γυναίκα όλο και πιο αληθινό πρωταγωνιστικό ρόλο», δήλωσε ο Πρόεδρος, ενώ έδωσε εντολή να προωθηθεί η «επιτάχυνση της διαδικασίας ενδυνάμωσης των γυναικών στην ηγεσία της κυβέρνησης, του κράτους, των κοινωνικών πολιτικών και σε όλες τους τις εκφράσεις».

Υπενθύμισε ότι κατά τα πρώτα 18 χρόνια της Μπολιβαριανής Επανάστασης o Πρόεδρος έχει εξυψώσει το ρόλο των γυναικών στον πολιτικό και στον κοινωνικό τομέα, και τόνισε ότι το 70% της ηγεσίας των Τοπικών Επιτροπών Εφοδιασμού και Παραγωγής (Clap) και οι Μονάδες Μάχης Μπολιβάρ-Τσάβες (UBCH) ανήκουν στις γυναίκες πατριώτισσες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε τη λύπη του γιατί η δεξιά δεν προάγει την ισότητα των φύλων στην πολιτική ζωή, σε αντίθεση με την Μπολιβαριανή κυβέρνηση που υποστήριξε και συνέβαλε έτσι ώστε το 50% των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές να αποτελείται από γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος Maduro τόνισε το χαρακτήρα αλληλεγγύης και το αίσθημα ευθύνης που διάγει τη γυναίκα από πολύ νεαρή ηλικία.

Με δεδομένο αυτό, και προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζει τις Βενεζουελάνες, ο Maduro ανακοίνωσε μια σειρά από δράσεις που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της γυναίκας, όπως είναι η ένταξη 500.000 νέων οικογενειών στο πρόγραμμα Σπίτια της Πατρίδας έτσι ώστε τα νοικοκυριά που εξυπηρετούνται μέσω αυτού του σχεδίου να φθάσουν το ένα εκατομμύριο.

Στις δράσεις αυτές προστίθεται η δημιουργία της αποστολής Paula Correa, η οποία έχει ως στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας για τη φροντίδα των γυναικών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και την ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικο-παραγωγικής χρηματοδότησης Soy Mujer, μέσω της κρατικής τράπεζας, το οποίο θα διαθέσει το 45% του δανειακού χαρτοφυλακίου του σε έργα τα οποία διευθύνουν γυναίκες επιχειρηματίες.

 Ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη μιας εθνικής εκστρατείας για τον ανώδυνο τοκετό και κατά της μαιευτικής βίας.

 

Maduro: Las mujeres deben ser las conductoras y las constructoras del país

Caracas, 08 Mar. AVN.- Las venezolanas deben tomar las riendas de la Revolución Bolivariana y ser las conductoras del presente y las constructoras del futuro del país, expresó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el PanteónNacional , donde se acogieron los restos simbólicos de las heroínas Matea, Hipólita y Apacuana.

En transmisión conjunta de radio y televisión, el Jefe de Estado exhortó a las mujeres – a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer – a impulsar la participación de las mujeres dentro del modelo de inclusión que lidera la Revolución Bolivariana.

«Seamos cada vez más un gobierno de las mujeres, un gobierno feminista de verdad, en la práxis diarias. Tenemos que afinar todo para llegar al hogar, para promover esos valores tan hermosos de respeto, de igualdad en el amor entre hombres y mujeres; ir a la ofensiva, dándole cada vez más protagonismo verdadero a la mujer», enfatizó el Mandatario Nacional al tiempo que instruyó a promover la «aceleración del proceso de empoderamiento de la mujer en la dirección del Gobierno, del Estado, de las políticas sociales y en todas sus expresiones».

Recordó que en los primeros 18 años de Revolución Bolivariana; el Ejecutivo ha exaltado el papel de la mujer en el campo político y social, y recalcó que el 70% del liderazgo de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch) recae en las mujeres patriotas.

El Primer Mandatario venezolano lamentó que la derecha no promueva la igualdad de género en el seno de la política, en contraposición al Gobierno Bolivariano que apoyó e impulso que el 50% de las candidaturas a los comicios legislativos de 2015, estuvieran a cargo de mujeres.

Durante su alocución, el presidente Maduro destacó el carácter solidario y el sentido de responsabilidad que adquiere la mujer desde muy joven.

Ante esto, y con el fin de seguir apoyando a las mujeres venezolanas, Maduro anunció un conjunto de acciones para contribuir al empoderamiento de la mujer venezolana, como la incorporación de 500 mil nuevas familias al programa Hogares de la Patria, para llegar a un millón de núcleos familiares atendidos a través de este plan.

 A estas acciones se le suma la creación de la micromisión Paula Correa, que tiene como propósito ofrecer un servicio integral para la atención de los casos de mujeres que se encuentran en situación de pobreza extrema, y el fortalecimiento del programa de financiamiento socioproductivo Soy Mujer, a través de la banca pública, que destinará 45% de su cartera de crédito a proyectos liderados por emprendedoras.

Asimismo, anunció el desarrollo de una campaña nacional por el parto humanizado y en contra de la violencia obstétrica.

grecia.embajada.gob.ve

 

Advertisements