Δήλωση του David Comissiong σχετικά με την παράνομη προσπάθεια αποπομπής της Βενεζουέλας από τη MERCOSUR

Πριν από 200 χρόνια, ο μεγάλος πατριώτης της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής, Σιμόν Μπολιβάρ, ξεκίνησε μια ιστορική διαδικασία που επικεντρώθηκε στην απελευθέρωση, την ενοποίηση και ολοκλήρωση των λαών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

merc.png

Αυτή η απελευθερωτική διαδικασία ολοκλήρωσης που ξεκίνησε ο Σιμόν Μπολιβάρ, αποτελεί μια ιερή αποστολή που υπερβαίνει τις διοικήσεις της προσωρινής κυβέρνησης και έχει τις ρίζες της στον ένδοξο λαό της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Και έτσι, αν κατανοήσουμε τη συλλογική μας ιστορία σε αυτό το ημισφαίριο, καταλαβαίνουμε ότι η Mercosur, η Unasur, η ALBA, η CARICOM και η CELAC αποτελούν τα συστατικά αυτής της μεγάλης ιερής αποστολής απελευθέρωσης, ενοποίησης και ολοκλήρωσης!

Με αυτή την προέλευση και με αυτήν την κατανόηση, εμείς στην προοδευτική κοινότητα της περιοχής της Καραϊβικής της δικής μας Αμερικής, καταγγέλλουμε την προδοτική χειραγώγηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τις προσωρινές, νεοαποικιακές διοικήσεις της δεξιάς της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, όταν δήλωσαν ότι αποπέμπουν την Βενεζουέλα από τη Mercosur.

Είναι πολύ σαφές σε όλους όσους έχουν μάτια ότι οι διοικήσεις των Macri και Temer ειδικότερα αποτελούν τις μαριονέτες και τα παιχνίδια της Ουάσιγκτον και της άγγλο-αμερικανικής κυρίαρχης ελίτ. Ως εκ τούτου, είναι επίσης πολύ σαφές ότι, παραβιάζουν τα ιερά ρεύματα της ιστορίας με τις προσπάθειες τους να καταστρέψουν και να γυρίσουν πίσω τη διαδικασία της ενοποίησης και ολοκλήρωσης της Λατινικής Αμερικής, χωρίς όμως να μιλούν ούτε να εκπροσωπούν το λαό των μεγάλων εθνών της Αργεντινής και Βραζιλίας.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους νομοταγείς πολίτες της «Αμερικής μας» – όλοι όσοι γνωρίζουν και είναι προσηλωμένοι στην ιστορική αποστολή των πατριωτών και ενοποιητών όπως είναι οι Simón Bolívar, San Martin, José Martí, Che Guevara, Marcus Garvey, Errol Barrow, Hugo Chávez και Fidel Castro- να στηρίξουν τον Πρόεδρο Nicolas Maduro και την κυβέρνηση και το λαό της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας σε αυτό το ζήτημα.

Εμείς δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε οι πολιτικοί σφετεριστές προδότες, οι αδίστακτοι και νεο-αποικιοκράτες να βλάψουν και να γυρίσουν πίσω την ιστορική αυτή διαδικασία ενοποίησης και ολοκλήρωσης της «Αμερικής μας». Τέλος, οι διαδικασίες αυτές ανήκουν στο λαό και εμείς – ο λαός της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής – πρέπει να τις διεκδικήσουμε και να τις υπερασπιστούμε.

DAVID COMISSIONG

Συντονιστής

Κεφάλαιο Καραϊβικής

Διεθνές δίκτυο για την υπεράσπιση της ανθρωπότητας

 ******

Declaración de David Comissiong sobre el esfuerzo ilícito de suspender a Venezuela del MERCOSUR

Hace 200 años, el gran patriota Venezolano y Latinoamericano, Simón Bolívar, puso en marcha un proceso histórico enfocado en la liberación, unificación e integración del pueblo de América Latina y el Caribe.  Este proceso liberatorio integrador que estableció Simón Bolívar, constituye una misión sagrada que trasciende las administraciones del gobierno temporal y que está enraizada y pertenece al gran pueblo del América Latina y el Caribe.

¡Y así, si entendemos bien nuestra historia colectiva en este hemisferio, entenderemos que Mercosur, Unasur, ALBA, ¡CARICOM y CELAC son todos componentes o tributarios de esta gran misión sagrada de liberación, unificación e integración!
Con esta procedencia y con este entendimiento, que nosotros en la comunidad progresista de la región caribe de nuestras Américas, denunciamos la manipulación traidora que se realizó recientemente por las administraciones de la derecha, temporales, neocoloniales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuando declararon que suspendieron la membresía de Venezuela en Mercosur.

Esta muy claro para todos que tienen ojos para ver que las administraciones de Macri y Temer en particular, son los títeres fáciles y los juguetes de Washington y el poder elite Anglo—Americano.  Por lo tanto, también es muy claro que cuando violen las corrientes sagradas de la historia por los intentos de destruir y volver atrás los procesos de la unificación e integración del América Latina, que no hablan ni representan al pueblo de los grandes naciones de Argentina y Brasil.
Por lo tanto, llamamos a todos los ciudadanos leales de “Nuestra América”  –  todos los que son conscientes y comprometidos con  la misión histórica de los patriotas e integracionistas como Simón Bolívar, San Martin, José Martí, Che Guevara, Marcus Garvey, Errol Barrow, Hugo Chávez y Fidel Castro – para apoyar al Presidente Nicolás Maduro y al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en este tema.

No debemos y no permitiremos que los usurpadores políticos traidores, inescrupulosos, neo-coloniales dañen y vuelvan atrás el proceso histórico de unificación e integración en “Nuestra América”.  En fin, estos procesos pertenecen al pueblo, y a nosotros- el pueblo de América Latina y el Caribe – debemos reclamarlos y defenderlos.

DAVID COMISSIONG
Coordinador
Capitulo Caribeño
La red internacional en defensa de la humanidad

grecia.embajada

Advertisements