Περισσότεροι από 33.000 Βενεζουελάνοι αγρότες είναι οι ιδιοκτήτες της γης τους

Η κυβέρνηση έχει παραδώσει μέχρι σήμερα 33.579 αγροτικά εργαλεία για τους αγρότες της χώρας, για να συνδράμουν  στην παραγωγή τροφίμων σε 887.546 εκτάρια, με σκοπό να φθάσει το ένα εκατομμύριο εκτάρια.

agricola.jpg

Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν από τον Αντιπρόεδρο, Aristobulo Isturiz, από το νομό Caucagua, της επικράτειας Miranda, σε επαφή με το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Venezolana de Television κατά την παράδοση στους αγρότες του Barlovento 317 τίτλων γης, ως μέρος του Σχεδίου Cayapa, από το Εθνικό Ινστιτούτο Γης (Inti), ώστε να επιταχύνει τις εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν νομιμοποίηση της γης και να προωθήσει τη Μεγάλη Αποστολή Προμήθεια με Ασφάλεια και Κυριαρχία στη χώρα.

Εξήγησε ότι αυτοί οι 317 τίτλοι ιδιοκτησίας της γης εκπροσωπούν 11.095 εκτάρια και απευθύνονται προς τους αγρότες εννέα δήμων της χώρας. «Από τους έξι δήμους της  περιοχής Barlovento, Plaza, Zamora και Sucre», είπε.

Κατεύθυνε επίσης 39 πιστωτικές μονάδες για την ενθάρρυνση της παραγωγής 70 στρεμμάτων για την παραγωγή 154 τόνων τροφίμων.

«Πρέπει να επιταχύνουμε την παράδοση της γης στους αγρότες, επειδή ο οικονομικός πόλεμος κερδίζεται μέσω της παραγωγής και αυτή εδώ η γη, το Μπαρλοβέντο, είναι μια παραγωγική περιοχή» ώστε να αντικαταστήσει τις εισαγωγές, πρόσθεσε.

Ο Isturiz επανέλαβε την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που να μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση των κοινωνικών επιτευγμάτων της Μπολιβαριανής Επανάστασης μπροστά στην εξάντληση του εισοδηματικού πετρελαϊκού μοντέλου.

Τόνισε ότι με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η επανάσταση και για να συμβεί αυτό, κατά τη γνώμη του, πρέπει να δοθεί περισσότερη οργανωτική δύναμη και ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερο στους παραγωγούς και τους αγρότες.

Ως εκ τούτου, η σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση της παραγωγής, όπως είναι τα μηχανήματα, λιπάσματα, σπόρους, σιλό, τρόπους διείσδυσης στην αγορά, και πιστώσεις.

Επιπλέον, ο ίδιος έδωσε εντολή το επόμενο Σάββατο να πραγματοποιηθούν workshops με τις αρχές του Υπουργείου Γεωργίας και Γης και των δημάρχων με τους παραγωγούς της yuca, λαχανικών, φρούτων και κακάο έτσι ώστε την επόμενη Κυριακή να παρουσιαστούν σε ολομέλεια, προτάσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας στο Μπαρλοβέντο.

Ζήτησε επίσης από τη Μεγάλη Αποστολή Προμήθεια με Ασφάλεια και Κυριαρχία αυτή την εβδομάδα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και εξοπλισμού των εργαζομένων σε αυτές, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη συνάντηση την επόμενη Κυριακή ώστε να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.

 ********

 

Más de 33.000 campesinos venezolanos son dueños de su tierra

  Caracas, 06 Nov. AVN.- El Gobierno Nacional ha entregado a la fecha 33.579 instrumentos agrarios a campesinos del país, para acompañar la producción de alimentos en 887.546 hectáreas, con miras a llegar a un millón de hectáreas.

La información la dio a conocer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, desde Caucagua, estado Miranda, en contacto con Venezolana de Televisión, durante la entrega a campesinos de Barlovento de 317 títulos de tierra, como parte del Plan Cayapa, del Instituto Nacional de Tierras (Inti), para acelerar los trámites pendientes en materia de regularización de la tierra e impulsar la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano en el país.

Explicó que estos 317 títulos de tierras representan 11.095 hectáreas y están dirigidos a campesinos de nueve municipios de la entidad. «De los seis municipios de la subregión Barlovento y de Plaza, Zamora y Sucre», precisó.

Asimismo, otorgó 39 créditos para incentivar la producción de 70 hectáreas para producir 154 toneladas de alimentos.

«Tenemos que acelerar la entrega de tierras a los campesinos porque la guerra económica se gana produciendo y ésta, Barlovento, es una región productiva» para sustituir importaciones, enfatizó.

Istúriz reiteró su llamado a crear un nuevo modelo económico productivo capaz de garantizar la preservación de los logros sociales de la Revolución Bolivariana ante el agotamiento del modelo rentista petrolero.

Subrayó que ante la coyuntura económica actual del país es necesario seguir profundizando la revolución y eso pasa, consideró, por darle fuerza organizativa y conciencia cada día más a los productores y campesinos.

Por ello, el firme propósito del Gobierno de dotarlos de los instrumentos necesarios para garantizar la producción, como maquinarias, abonos, fertilizantes, semillas, silos, vías de penetración y créditos.

En ese sentido, giró instrucciones para que el sábado próximo se reúnan en mesas de trabajo autoridades del Ministerio para la Agricultura y Tierras y alcaldes con los productores de yuca, hortalizas, frutales y cacao y el domingo siguiente presenten en una plenaria las propuestas para incentivar la actividad productiva en Barlovento.

Asimismo, solicitó a la Gran Misión Abastecimiento Soberano que durante esta semana inspeccione las plantas productivas cuyo personal y equipos también deberán participar en la asamblea del domingo próximo para presentar informes sobre el funcionamiento de estas plantas.

embajada.gob.ve

Advertisements