Περισσότερα από 434.600 άτομα έχουν ενταχθεί στην Αποστολή Σούκρε (Misión Sucre)

Ο αντιπρόεδρος Κοινωνικού Τομέα, Jorge Arreaza, δήλωσε την Πέμπτη ότι στην Αποστολή Σούκρε έχουν ενταχθεί πάνω από 434.000 άτομα, 13 χρόνια μετά τη δημιουργία της.

jorge-arreaza

«Σε αυτά τα 13 χρόνια έχουν ήδη εγγραφεί 434. 605 άτομα στην Αποστολή Σούκρε ενώ μεταξύ των εγγραφών φέτος πρώτης και δεύτερης περιόδου στοχεύουμε στις 100.000 νέες  προσθήκες, που ξεπερνούν συνολικά τους 110.000 συμπατριώτες», δήλωσε από το πανεπιστήμιο Ali Primera, της ενορίας Santa Teresa, δήμος Ανεξαρτησία, πολιτεία Miranda.

Σημείωσε επίσης ότι σε ένα χρόνο γεμάτο από οικονομικές δυσκολίες, ο λαός εξακολουθεί  να στέκεται όρθιος δίνοντας μάχη.

«Σε αυτό το δύσκολο χρόνο  οικονομικού πολέμου, όπου οι οιωνοί ήταν οι χειρότεροι για την οικονομία μας, υπάρχει ένας λαός μαχητής, ο οποίος πιστεύει στις αποστολές του και τις υιοθετεί με περισσότερη δύναμη για να τις προστατέψει», είπε.

Ο Arreaza παρουσίασε επίσης μια χρηματοδότηση 6. 179.000 μπολίβαρ από το Εθνικό Ταμείο Αποστολών για το «Σχέδιο Hallaquero» φοιτητών  της Αποστολής Σούκρε, οι οποίοι εντάχθηκαν στο CLAP και σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, «για να εξασφαλιστούν ωραία Χριστούγεννα» .

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι «εμείς συνεχίζουμε στην ολοκληρωμένη επιθετική πολιτική ειδικά στον κοινωνικό τομέα, αυτό το τρίμηνο θα είναι νικηφόρο».

jorge-arreaza

Más de 434 mil 600 personas han egresado de la Misión Sucre

El vicepresidente para el Área Social, Jorge Arreaza, precisó este jueves que la Misión Sucre ha egresado más de 434 mil personas, a 13 años de su creación.

“En estos 13 años ya son 434 mil 605 egresados y egresadas de la Misión Sucre, además entre la inscripción este año del primer y segundo periodo tenemos una meta de 100 mil nuevas incorporaciones, superándola en 110 mil compatriotas que se suman”, dijo desde la aldea universitaria Alí Primera, ubicada en la parroquia Santa Teresa, municipio Independencia, estado Miranda.

Asimismo, destacó que en un año lleno de dificultades económicas, el pueblo sigue en pie dando la batalla. “Este año de dificultad, guerra económica, en donde los augurios eran los peores para nuestra economía, aquí está un pueblo luchador, que cree en sus misiones y se incorpora con más fuerza para protegerla”, señaló.

Arreaza también hizo entrega de un financiamiento por el Fondo Nacional de Misiones por 6 millones 179 mil bolívares para el “Plan Hallaquero” de estudiantes de la Misión Sucre, quienes se suman a los CLAP y todo el proceso productivo, “para garantizar unas navidades felices”.   Por último, aseveró que “seguimos en la ofensiva integral sobre todo en la vertiente social, este cuatrimestre será de victoria”.

grecia.embajada.gob.ve

 

misionsucre.gob.ve

Advertisements