Η γενοκτονία των Ινδιάνων, ένα ξεχασμένο Ολοκαύτωμα

 

αρχείο λήψης (41).jpg

Ο όρος γενοκτονία, καθιερώθηκε επίσημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να περιγράψει εγκλήματα που αποβλέπουν στη συστηματική και επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο γεωγραφικό τόπο. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται είτε με διαδοχικούς ομαδικούς φόνους, είτε μέσω άλλων μεθόδων που συμβάλουν στην μαζική εξόντωση ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένη φυλή. Συνεχίστε την ανάγνωση «Η γενοκτονία των Ινδιάνων, ένα ξεχασμένο Ολοκαύτωμα»